preloader
search-icon

Новина

Грантова програма «Громадяни й парламент»

Громадська організація «Інтерньюз-Україна» в межах реалізації Програми USAID «РАДА: наступне покоління» оголошує конкурс серед громадських організацій на реалізацію проєктів, спрямованих на розбудову взаємодії та співпраці народних депутатів України з виборцями в межах округу або регіону в умовах воєнного стану, залучення громадян до процесу прийняття рішень та роботи парламенту, комунікування реформ і публічні консультації.

Програма USAID «РАДА: наступне покоління» виконується ГО «Інтерньюз-Україна» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Метою Програми «РАДА: наступне покоління» є просування наступного покоління реформ в парламенті, які сприятимуть становленню Верховної Ради України як сучасної, ефективної інституції, що позитивно позначиться на рівні її підзвітності суспільству та демократичному розвитку в Україні.

Програма працює за трьома напрямками:

Завдання 1. Залучення громадян до законодавчого процесу, в тому числі через кращу та системну взаємодію між народними депутатами України та їх виборцями, професійними спільнотами, громадянським суспільством загалом, шляхом підвищення рівня обізнаності та розуміння громадянами ролі парламенту, мети його діяльності та завдань;

Завдання 2. Зміцнення та розширення аналітичного й контрольного потенціалу парламенту для забезпечення повного законодавчого циклу;

Завдання 3. Підвищення рівня ефективності та результативності виконання парламентом своїх функцій, визначених Конституцією України, з використанням технологічних та інноваційних рішень.

Детальніше про ГО «Інтерньюз-Україна» можна дізнатися за посиланням: https://internews.ua/

Про Програму USAID «РАДА: наступне покоління»: https://internews.ua/rang/about

Грантова програма «Громадяни й парламент: демократичне представництво та ефективна взаємодія в умовах воєнного часу»

В межах реалізації Завдання 1 Програми USAID «РАДА: наступне покоління», ГО «Інтерньюз-Україна» оголошує конкурс грантів для громадських організацій.

Представницька функція парламенту є однією з ключових і передбачає різноманітні формати безпосередньої та опосередкованої взаємодії народного депутата України з виборцями, що є невід’ємною складовою здійснення повноважень члена парламенту.

З початком російського вторгнення в Україну перед парламентом постали виклики організації ефективної роботи, швидкого прийняття важливих рішень, комунікації з міжнародною спільнотою та парламентами інших країн, підтримки суспільства.

В цей складний і відповідальний для країни час представницька функція парламенту набуває ще більшої актуальності, адже для кожного народного депутата важливо зберігати зв’язок з виборцем, підтримувати громади, вивчати їхні проблеми та реагувати на потреби. Така взаємодія впливає на формування рівня довіри до парламенту як до інституції.

У воєнний час законодавство швидко змінюється, виникає багато питань, пов’язаних із різними сферами, які потребують комунікації з громадянами – тимчасове переміщення громадян, релокація, організація і робота бізнесу, місцеве самоврядування, права та обов’язки різних категорій громадян, адміністративні процедури тощо.

В той же час народні депутати, які не мали досвіду організації роботи з виборцями в умовах війни, мають труднощі з визначенням кола питань, що потребують їхньої участі. До багатьох виборчих округів неможливо отримати доступ через тимчасову окупацію території.

Тісна співпраця народних депутатів України та цільових аудиторій (неурядові організації, військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, бізнес спільноти, професійні спільноти тощо) також потребує особливих підходів реагування на виклики воєнного часу та об’єднання зусиль для їх подолання.

Під час воєнного стану та військових дій регіони України, а також виборчі округи цих регіонів перебувають у різних умовах та статусі, мають різні проблеми та виклики: тимчасово окуповані території, території активних військових дій; деокуповані території; відносно безпечні території.

Велика кількість громадян – мешканців різних виборчих округів – стали внутрішньо переміщеними особами або залишили країну та знайшли тимчасовий захист у Європі та інших країнах світу. Вони потребують підтримки, і народним депутатам важливо бути з ними на зв’язку.

Основними завданнями грантової програми є:

 • розбудова взаємодії та співпраці народних депутатів України з виборцями в межах округу або регіону в умовах воєнного стану;
 • залучення громадян до процесу прийняття рішень та роботи парламенту;
 • комунікування реформ, вивчення проблематики, публічні консультації на регіональному рівні.

Напрями діяльності в межах грантової програми можуть включати наступі (не обмежуючись ними):

1. Розробка та надання народним депутатам України та громадськості інструментів здійснення представницької, законодавчої та контрольної функції - запропонувати дієві та ефективні механізми сталої взаємодії народних депутатів та представницьких інституцій, груп інтересів, асоціацій на рівні округу (регіону) шляхом налагодження публічних консультацій, стратегічних цільових комунікацій (орієнтованих на вирішення системних викликів); сприяти місцевим професійним асоціаціям, групам інтересів, органам місцевого самоврядування в організації стратегічного цільового діалогу з народними депутатами України та їх командами щодо вирішення проблем, взаємного обміну позиціями та інформацією, пропозиціями вироблення оптимальних рішень, комунікування реформ, роз’яснення порядку денного парламенту та логіки ухвалених Верховною Радою України рішень.

2. Створення та розбудова діалогових майданчиків для вивчення проблемних питань, пошуку та адвокації рішень публічної політики (адвокаційних, парламентсько-муніципальних, експертних, професійних платформ, партнерських мереж та ін.). Залучення громадян до процесу прийняття рішень, підвищення рівня та якості взаємодії між народними депутатами України та виборцями із залученням широкого кола заінтересованих сторін (неурядових організацій, органів місцевої влади та самоврядування, представників бізнесу, професійних спільнот) для цільової комунікації; визначення проблем та досягнення консенсусу на регіональному рівні, де представники місцевих органів влади та самоврядування, НУО, професійні спільноти та народні депутати України можуть об’єднати зусилля щодо формування й вивчення проблемних питань, формування порядку денного, пошуку, розробки, прийняття та адвокації ефективних рішень; створення моделей для вирішення регіональних, міжрегіональних, та загально-національних проблем на рівні парламенту, виконавчої влади, зокрема через законодавчі ініціативи

3. Ґендерне інтегрування на рівні округів (регіонів). Діяльність може включати заходи з підвищення рівня обізнаності з ґендерною тематикою народних депутатів України та їхніх команд в частині роботи у виборчому окрузі та ґендерне інтегрування в роботі народних депутатів і їх команд з громадами на рівні виборчих округів (наприклад, підготовка ґендерного профілю округу та рекомендацій щодо перспектив розвитку зайнятості чоловіків та жінок, доступу до соціальних послуг). Впровадження ініціатив, спрямованих на ґендерне інтегрування, проведення інформаційних кампаній щодо принципів ґендерної політики та законодавчі ініціативи у співпраці із командами народних депутатів (наприклад, інформування про принципи та важливість виконання Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами), контрольні та моніторингові заходи щодо виконання законів України з питань ґендерної рівності на регіональному рівні (наприклад, аналіз програм протидії домашньому насильству в окрузі чи регіоні), розробка програм місцевого розвитку з ґендерним компонентом спільно з командами народних депутатів, органами місцевого самоврядування, місцевими громадськими організаціями (наприклад, відновлення інфраструктури територій або інтегрування ВПО до громад), обговорення питань на регіональному рівні, комунікування реформ та ін. заходи.

Пріоритетні регіони для впровадження діяльності: Чернігівщина, Львівщина, Волинь, Дніпропетровщина, Харківщина, Рівненщина, Хмельниччина, Київщина, Черкащина.

До участі у конкурсі запрошуються офіційно зареєстровані організації громадянського суспільства з усіх регіонів України, що знаходяться на території, підконтрольній уряду України, і які мають достатню спроможність та досвід реалізувати відповідний проект.

Усі заявки, подані на конкурс, будуть розглянуті та оцінені незалежною комісією експертів на основі критеріїв відбору.

Критерії відбору:
 1. відповідність та ефективність проекту:
  • чітка постановка проблеми, ідентифікація та аналіз причин, наслідків та шляхів вирішення проблеми, що пропонуються проектом;
  • відповідність запропонованих цілей, діяльності і очікуваних результатів завданням конкурсу;
  • орієнтованість проекту на результат з вимірюваними короткостроковими та довгостроковими результатами;
  • чітка роль та активне залучення усіх зацікавлених сторін.
  • інноваційний підхід у роботі;
  • ідентифікація ризиків та шляхів їх мінімізації;
  • стійкий вплив на цільові групи.
 2. спроможність організації:
  • попередній досвід успішного виконання проектів;
  • партнерство з місцевою владою та органами місцевого самоврядування, народними депутатами України та їхніми командами, мас-медіа, неурядовими організаціями, громадськістю;
  • експертний потенціал членів організації та зовнішніх експертів.

Максимальний розмір гранту – до 600 000 грн для однієї організації

Очікувана тривалість проектів – 8 місяців

Очікуваний початок діяльності – 1 січня 2022 року

Як подавати заявку?

Організації мають заповнити та надіслати (за наданими зразками):

 1. Заявку на участь (форма заявки)
 2. Логічну модель (форма моделі)
 3. Бюджет (форма бюджету)

Будь-ласка, зверніть увагу, що:

 • в межах цього конкурсу гранти не можуть надаватися комерційним організаціям, політичним партіям, релігійним організаціям та фізичним особам;
 • заявка має подаватися українською мовою;
 • заявники будуть повідомлені про результати розгляду їхньої заявки електронною поштою;
 • рішення конкурсної комісії остаточне і перегляду не підлягає.

Окрім цього, ГО «Інтерньюз-Україна» не надаватиме фінансування для:

 • будівництва або ремонту будівель і офісних приміщень;
 • сплати наявних фінансових або інших боргів організації;
 • покриття організаційних витрат, які не пов’язані з діяльністю за проектом;
 • участі в академічних програмах та тренінгах за кордоном;
 • діяльності політичного або релігійного характеру.

Останній термін подачі заявок – 9 грудня 2022 року.

Всі заявки мають бути надіслані на адресу електронної пошти grants@internews.ua не пізніше 23:59, 9 грудня 2022 року.

Питання щодо оголошення можна надсилати в письмовій формі на e-mail: grants@internews.ua до 4 грудня 2022 року.