Історія та місія

Громадська організація «Інтерньюз-Україна» була створена у 1996 р. У 2003 р. організація отримала статус міжнародної громадської організації. Діяльність «Інтерньюз-Україна» спрямована на розвиток незалежних і плюралістичних ЗМІ в Україні, підвищення стандартів роботи журналістів, удосконалення законодавчої бази, що регулює відносини в сфері медіа, розвиток нових медіа, налагодження ефективної взаємодії між ЗМІ, громадськими організаціями та владою, підтримку євроінтеграційних процесів, розвиток демократії та основ громадянського суспільства. Місія організації полягає в утвердженні європейських цінностей в Україні через становлення успішних медіа.

Історія «Інтерньюз-Україна» розпочалась в 1992 році з відкриття представництва «Інтерньюз-Нетворк» в Україні. В 1993 році було створено Міжнародний прес-центр «Інтерньюз». Датою офіційного початку діяльності «Інтерньюз-Україна», як місцевої неурядової організації, стало 10 липня 1996 року, коли організацію було зареєстровано Міністерством юстиції України. У 2003 році «Інтерньюз-Україна» отримала статус міжнародної неурядової організації.

Місія «Інтерньюз-Україна» полягає в утвердженні європейських цінностей в Україні через становлення успішних медіа.

«Інтерньюз-Україна» в своїй діяльності спирається на принцип «Інновації, Професіоналізм, Ефективність». Діяти відповідно до викликів часу, профессійно та якісно без компромісів, ефективно та оперативно на користь суспільства. «Інтерньюз-Україна» – це професійна команда, яка працює в багатьох сферах, від розвитку медіа до європейської інтеграції, від інформаційних кампаній до навчання, від аналітичної до PR-підтримки важливих суспільних подій та явищ.

Сутність місії організації тісно пов'язана з європейськими цінностями. Згідно з їх визначенням, у Статті 2 Договору про Європейський Союз: повага до людської гідності, свобода, демократія, рівність, верховенство закону і дотримання прав людини, в тому числі прав осіб, які належать до меншин, плюралізм, відсутність дискримінації, толерантність, справедливість, солідарність та рівність між жінками та чоловіками.

Стаття 11 Хартії основних прав Європейського Союзу, а також Стаття 10 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод проголошують «право на свободу вираження поглядів», яке включає «свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і поширювати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від державних кордонів». Хартія основних прав ЄС також наголошує на «свободі і плюралізмі засобів масової інформації» як однієї з її цінностей.

Цінності, які закріплено в Договорі про Європейський Союз, у Хартії основних прав ЄС і в Європейській конвенції з прав людини, не є, по суті, виключно "європейськими"; вони є загальнолюдськими цінностями, які сформульовано в Загальній декларації про права людини, що спирається на спадщину європейського Просвітництва.

«Інтерньюз-Україна» підтримує свободу думки, свободу вираження поглядів, свободу слова та свободу преси, розглядаючи їх як основу для функціонування дійсно вільного та демократичного суспільства, в якому влада є підзвітною громадянам. 

Свобода думки передбачає, що кожна людина, незалежно від її етнічного або расового походження, статі, соціального статусу та рідної мови, має право на вираження власної думки з будь-якого питання, а також право висловлювати свою думку без обмежень, незважаючи на будь-який авторитет, який намагається визначити цю думку як правильну або неправильну.

Однак, для того, щоб мати можливість вільно висловлювати думки, кожний громадянин повинен мати право доступу до засобів комунікації, які зроблять можливим максимально широке поширення думки громадянина. Відповідно, Загальна декларація  про права людини, а також Хартія основних прав ЄС та Європейська конвенція з прав людини підкреслюють важливість права «передавати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів». Отже, однією з ключових цілей «Інтерньюз-Україна» є поліпшення доступу громадян до каналів зв'язку, а також усунення бар'єрів, які не дозволяють громадянам спілкуватися один з одним.

Таким чином, «Інтерньюз-Україна» в своїй діяльності спирається не тільки на повагу до фундаментальних глобальних та європейських цінностей, таких як свобода думки, свобода вираження поглядів та свобода слова, але й на  розширення можливостей громадян заявляти про ці свободи і реалізовувати їх. Однією з ключових проблем українського суспільства – як і будь-якого суспільства в Східній Європі – є те, що незважаючи на широку громадську підтримку ключових європейських цінностей, існує важлива відстань між тим, як ці цінності закріплені в основних законодавчих актах або міжнародних договорах і тим, як вони втілюються у щоденній практиці і громадян, і державних інституцій.

Відповідно до цього, прагнення «Інтерньюз-Україна» полягає в тому, щоб ключові європейські (загальнолюдські) цінності не тільки теоретично визнавались, але й практично виконувались. Отже, організація зосереджується на наступних основних принципах:

Ø Медіа ближче до людей

Метою «Інтерньюз-Україна» є допомога громадянам отримувати доступ до потужних засобів інформації, які дозволять їм повідомляти про свої ідеї, мобілізувати свої аудиторії, обговорювати ключові політичні та соціальні питання та відстежувати вільне вираження думок. Ми вважаємо нові (соціальні) медіа найбільш потужним інструментом для досягнення цієї цілі. Зараз вони суттєво змінюють спосіб, в який громадяни сприймають інформацію, оскільки дозволяють кожному громадянину замість того, щоб шукати медіа для комунікації, самим ставати медіа. Отже, основне завдання «Інтерньюз-Україна»  полягає в тому, щоб навчити громадян України (і сусідніх країн) ефективно використовувати нові медіа для того, щоб споживати, виробляти та обговорювати погляди і думки.

Ø Медіа ближче до знань

Однією з найбільших проблем українського медіа-сектору є низький показник знання (експертизи) в медіа-продукції. Освіта в сфері медіа залишається слабкою; підготовка журналістів в університетах є недостатньою для повноцінної роботи в редакціях медіа-компаній, а журналісти мають недостатньо можливостей для покращення своїх знань і вмінь на практиці, оскільки часто змінюють спеціалізацію і ЗМІ, в яких працюють. Однак, для того, щоб засадничі загальнолюдські цінності – свобода думки та свобода вираження поглядів – були реалізованими, журналісти мають бути добре підготовленими і вміти аналізувати інформацію, яку вони отримують, відрізняти нову інформацію від загальновідомої, розуміти реальну цінність певних заходів, законів і дій (або бездіяльності), і, таким чином, збільшувати право своєї аудиторії на доступ до інформації. Отже, метою «Інтерньюз-Україна» є реалізація ключових цінностей, яка передбачає новий, більш професійний підхід до освіти в галузі медіа і журналістики.

Ø Медіа ближче до глобальних викликів

Одним з головних завдань «Інтерньюз-Україна» є отримання доступу до більш широких аудиторій з метою пояснення важливих викликів сучасного суспільства. Організація працює над тим, щоб навчити звичайних громадян критичному ставленню до отриманої інформації, навчити користуватись своїми правами (наприклад, правом доступу до публічної інформації), дотримуватись основних європейських цінностей в їхньому повсякденному житті. Організація також прагне до мобілізації самих медіа задля привернення уваги громадськості до загальнозначимих питань, таких як навколишнє середовище, енергоефективність, глобальне потепління, «зелений» транспорт, ефективна освіта тощо. 

Ці три принципи є головними засобами, за допомогою яких «Інтерньюз-Україна» намагається не тільки забезпечити дотримання основних європейських (загальнолюдських) цінностей, але й сприяти їх практичному втіленню. Успіх цього є ключовим фактором в розвитку успішних медіа в Україні й світі.